Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
dat hij in staat was de geiten op haren weg in te
halen.
Toen kapitein rogers hem aldaar Tond, zond deze
eenige van zijne vlugste matrozen, meteenen grooten
hond aan land, om seirirk op de geitenjagt te
helpen; maar hij liet weldra mannen en hond achter
zich, en keerde daarna met de gedoode geit terug.
Eenmaal echter had hem zijne vlugheid bijna het
leven gekost. Terwijl hij eene geit met groote snel-
heid vervolgde, stortte hij met dezelve van eene
geweldige hoogte in eenen afgrond neder, en be-
zeerde zich zoodanig, dat hij gedurende 24 uren
half dood liggen bleef, waarna hij echter langzaam
weder tot zich zeiven kwam, en met veel moeite
naar huis kroop. Het duurde echter wel tien dagen
voor hij weder konde uitgaan.
Door het gedurig jagen in de bossehen waren
zijne kleedcren weldra geheel versleten. Het meeste
dat hem hinderde, was, dat, toen hij geene schoenen
meer had , hij met de bloote voeten moest gaan;
maar na verloop van tijd werden zijne voetzolen
zoo hard, dat hij ook de schoenen gemakkelijk
konde ontberen, en toen hij naderhand weder on-
der de mensehen verkeerde, had hij veel moeite
zich aan schoenen te gewennen.
^ Zoolang hij nog van linnen voorzien was, maakte