Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
twee zonen, Gerrit en Jacob, al de vreugde zijns
levens uil. — Goedman vond steeds vermaak zijne
lievelingen, voornamelijk in de uren van uitspanning,
door voorheelden en gesprekken te onderrigten, om
alzoo hunne jeugdige harten te vormen, en hen tot
verstandige en regtschapene menschen op te leiden. —
Dikwijls ging daarom vader Goedman met zijne zo-
nen wandelen, om zich in de vrije natuur te verlus-
tigen , en hen opmerkzaam te maken op het nuttige
en schoone, waarmede de velden, in het aangename
jaargetijde, versierd zijn. — Luister eens, hoe de
brave Goedman dan met zijne kinderen sprak: nlloe
»heerlijk en schoon heeft de hemelsche Vader alles ge-
smaakt, wat ons hier omringt! Hij spreidt zijnen
»zegen uit over al het geschapene, en laat boomen,
)iplanten en gewassen uit de aarde voortkomen, tot
»nuten vermaak van hare bewoners. Ilij voorziet elk
»schepsel van het noodige, en vergeet er niet één,
» ook het kleinste wormpje niet, dat in het stof kruipt. —
»Al wat leeft verheugt zich in deszelfs aanwezen,
nen brengt het zijne toe, om den grooten Schepper van
»hemel en aarde te loven en te prijzen. Uier verheft
»zich de leeuwerik met zijn vrolijk gezang in de lucht,
»in gindsche boschje laat zich de nachtegaal hooren,
Vterwijl de koekoek, de meerle en de kievit, elk op
»zijne wijze, het hunne toebrengen, om het koor vol-
»tallig ie maken. — Dit moet ons keren, mijne kin-