Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
87 —
naaiuheden der eeuzaamheld grootcndeels vergeten.
''Ü nooit slapen noch eten, dan wanneer hij
door vermoeijenis of honger daartoe gedrongen werd.
liet peperhout, dat vrij helder brandt, diende hem
voor vuur en kaarslicht, en verfrischte hem door
deszelfs aangename geur.
Hoewel hij zich gemakkelijk van visch konde voor-
zien, dewijl die aldaar in menigte te vangen was,
konde hij echter daarvan weinig gebruik maken, omdat
dezelve hem buikloop veroorzaakte, bij gebrek aan
zoutj maar een groot aantal zeekrabben, welke hij
zoo aangenaam als lekker vond, en die hij gekookt
en gebraden at, vergoedde hem dit gemis. Ook wist
hy van het vleesch der geiten eene heerlijke soep
te bereiden, waarvan hij ook veel gebruik maakte.
Volgens zijne berekening heeft hij gedurende zijn
verblijf op het eiland, meer dan vijf honderd geiten
gedood, en eene menigte gevangen, die hij weder
los liet, nadat hij dezelve, door een stuk van het oor
te snijden, gemerkt had. Toen kapitein ansom, na
verloop van 30 jaren, op dat eiland kwam, trof
hij nog geiten aan, die aldus geteekend waren.
Nadat selkh(k slechts weiuigen tijd op het eiland
geweest was, begoa hem weldra kruid en lood te
ontbreken; maar zijne leefwijze cn de aanhoudende
oefening maakten hem weldra zoo vlug ter been.