Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 86 —
reidde. In de groote maakte hij zijne legerstede,
en gebruikte dezelve tevens voor zijne kerk, in
welke hij zich dikwijls met bidden, bijbellezen en
psalmzingen bezig hield. Selkibk betuigde nader-
hand dat hij in zijne eenzaamheid beter Christen
was dan te voren, of vreesde in het vervolg te zul-
len zijn.
Toen SELKiRK zijne groote droefgeestigheid wat te
boven gekomen was, en zich meer aan zijne een-
zaamheid begon te gewennen, maakte hij zich ge-
reedschappen voor de jagt en de visscherij, waarmede
hij zich voornamelijk bezig hield.
Des avonds verlustigde hij zich meestal bij helder
weder, met de beschouwing van den sterrenhemel.
Hij berekende dan zoo veel hij kon den op- en
ondergang der hemelligchamen, ging den loop der
sterren na, bewonderde de grootheid en wijsheid
van den Schepper in dezelve; en, voor zich ter
ruste te begeven, zong hij een godsdienstig gezang,
en eindigde zijn dagwerk met het gebed.
Toen hij eenigen tijd aldaar had doorgebragt,
gelukte het hem eenige jonge geiten te vangen, die
hij tam maakte, en welke hem van melk en vleesch
voorzagen; ook leerde hij deze op zijn gezang dansen.
Deze verschillende bezigheden, gevoegd bij eene
vrolijke geestgesteldheid, deden hem de onaange-