Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 84 - /
nog onbewoonde eiland Juan Fernandes (1) heeft
doorgebragt, heeft aanleiding gegeven tot de zoo
algemeen bekende gesehiedenis en lotgevallen van
ROBINSON CRusoë. Hct zal daarom mijnen jeugdigen
lezers niet onaangenaam zijn de wezenlijke en tevens
zonderlinge lotgevallen van dezen man Ie vernemen,
te meer daar dezelve niet door verdichtselen ver-
sierd en opgesmukt zijn.
Selkuïk, te Largo in Schotland geboren, werd
van zijne jeugd af aan tot de zeedienst bestemd.
In het begin der 18® eeuw vergezelde hij dampier,
op deszelfs reis in dc Stille Zuidzee, als eerste stuur-
man. Een hooggaande twist tusschen selkirk en
den kapitein stradling, benevensde slechte toestand
van zijn schip deden selkirk besluiten, om alleen
op het eiland Juan Fernandes, alwaar zij aangeland
waren, te blijven. Toen echter het schip zoude
vertrekken, had hij berouw over zijn voornemen,
en zoude zich gaarne weder ingescheept hebben j
maar de kapitein wilde hem dit niet toestaan. Hij
werd dan alleen op het eiland achtergelaten,terwijl
(1) Juan Fernandes is cen Zuid-Amerikaansch eiland,
in de Siille-Zuicizeo, op eenen afstand van 19 mijlen van
Chili gelegen. Deizelfs omtrek bedraagt nagenoeg drie
mijlen. Het i$ tamelijk vruchtbaar en heeft eene aangename
lucbt8ge«teldheid. llooge met hosschen bezette bergen
leveren hier ichoonc natuurlafereclen op.