Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 83 —
€S£&eiirt get/ öat fjtj öen cefltcn toeg mfjft/öan
Iaat M sgne pnbcn Den toeg botgen/ Dien jtf
uit eigene öetoeging ijctliiejen in te liaan; ombat
Dej-e Dieren/ Door ljun iniiinct en Door gunnen
fcljerpcn reufe/ op eenen berren affïanD tooningen
fiunnen ontDefilien.
<0p ïtamfeöatlia toorben De ïjonDen met
groote jorgïiuIDigljeiD onDer!)ouben/ opgeiitoeefit
en jeer ^oog gefcijat/ Dctoijl sü boor De betooner^
Deselfoe nuttigl^eiö j^eböen al.si bg on^DepaarDen;
niet alleen toorDen jij tot treftfien gebruifit/ maat
ooft booral sijn 3ij onmisbaar bij De jagt/ om ïjet
toilD op te fporen.
Sïn Den jomer Iaat De ïtamfrljaDaal De öonDen
brijelijft ronbloopen/ ombat ï}ij Dan niet boor Ijun
onbetfioub beiioeft te sorgen; maat tegen Dcntoin-
tet toorben sij opgehangen/ om boor De flcDen te
Dienen. Dan toorDen sij geboeD met gcDroogDen
en beborbenen bifcïj; maar De eigenaar Draagt toel
5org/ Dat sij niette beelfirijgen/ Detoijl ji; Dan
te bet toorDen/ Dat Ijun in iitt trefefeen souDe I)in=
Dertijlt sijn.
ALEXANDER SEIRIRK,
of de tvare robinson.
De geschiedenis van eenen Schot, die van 1703
lot 1708, en dus gedurende vijfjaren, op het toen
G*