Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 82 - /
te mafeen/ en De teijj te befpoeDigen. -- <0m De
bonDen 300 beel mogetfjfi boor De firentje fiouDe
te befeïjutten/ boorsiet menden ban fileine laarjJj
jejS/ Die ban renDierenbelten berbaarDioDtoorDen.
ïljet ijf boor Den rejsiger fn Dfe lanDen booral
nooDsafietp/jirï) ban eenen goeDen boorraaö ban
lebenjïmiDDelcn te boorsien/ jootoet boor men^irb
als; Dier; toant Daar er in ^iberie toeinige of
geene gebaanDe bjegen aangetroffen bJorDen/ ge=
beurt ï)et niet jelDen/ Dat De regte bjeg gemi.sft
bJorDt/ toaarDoor De reiniger niet jefier 10 ban
Den tijD / Dien ijij op Den toeg moet Doorbrengen.
<0ntbreeï5t bem pt nooDige boeDer boor fjunne Ijon'
Den/ Dan ballen Dese Dihtoijlsf DooD boor De fleDe
neöer/ toanneer jiJ DaDelp Door söne pngerige
maftiier.sf bertlonöen toorDen.
ïferbergen om te obernacïjten toorDen er in Dat
lanD bijna niet aangetroft'en; sooDat De reijiger
al blpe toanneer M "" öan flec^tj^ eene
ftfjamele but mag aantreffen/ anDersi tij ge^
nooDsaafet De naeöten onDer Den bfooten benui
Door te brengen. 5fn Dat gebat graaft De ïiam=
fepDaal jieb eene ligplaats? in De fneeuto/ 300
groot/ Dat M er jpe jleDe fian invetten; p toift'
fselt 3irb berbolgensi in jijnen mantel/jijne iTeDe
boor eene legerficDe gebruifienDe/ en 500 brengt
Ijij in Deselbe Den narljt Door.