Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 81 —
fnecuüj/ toemfg bnn paaröen fian bcöiencn/
cn öe gronö ooft tc tociniij bocöer ojplcbcrt/ om
öcsclbe tc onöcröDiiöcn.
©CjC lanöen joiiöcn öu.^ grootcnDecIiS ongcnaafi»
baar jijn/ gaDDen Dcrsdbcr mtooncrj=; nict een
anbcr mibbcl iiitgcbonDcn/ om bie fnceutotoocsitfj»
ncn boor tc trcïiftcn. Jicn bcDient sicï) tc bien
einbe/ boornamefp aan Ijet Doorboojftelijfec gc^
bccite/ op en bij iCtamfcjöa tfia/ ban Kgteticbcn/
bie Door een aantal lierftcbonben getroftften toorbcn.
©cjc bieren/ toelfie boor be Doorsienigbeib tot
treftften bcftemb fcl}ijnen/ Rebben lange pooten/
eenen grooten ftop en grof i^aar. E>an jongjï af
toorbcn 31) tot treftften afgcrigt/ boor Ijmi bocDfel
op eenigen afiS.anb ban De ptaat.sf/ toaar sij ingc=
fpanncn toorbcn/ tc leggen/ joobat35/om f)et=
3clbc tc bcftomen/ eene naar ömine ftracfjtcn
ebenrcDige3toaarte moeten boorttreftficn. ïtcisigcrs;
berscfiercn/ Dat3ulfi een afgerigte IjonD / met renen
3toaarte ban bijftig BcD. ponben/Dagclp^ ttoaalf
tot becrtien uren afiianD^ ftan afleggeii.
BDannrer bc bcïonncriS groote reisen toiKcn on-
bernemen/ 30a toorbt elfte jlebc gctooonlp boor
ttointig tot bcrtig f)onben befpannen/ bie ttoee
aan ttoee boor clftanber loopen. be toinb gim=
ftig/ Dan toorDcn De jlcDcn boorsien ban ftleine
seilen/ om Ijet treftften Der Ijonben gcmaftftelper
C