Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 79 - /
voor onder een masker, zoodat, wat gij voor haar
gezigt aanziet, hare wezenlijke gedaante niet is. Wat
mij betreft ik zal n nooit minder beminneljjk toe-
schijnen dan in dezen oogenhlik; integendeel zult
gij mij steeds hooger achten, naarmate gij meer aan
mijnen omgang gewoon wordt. Hoewel ik nu ernstige
blikken op u werp, ben ik echter altijd voldaan met
de vervulling der pligten, en na het afgedaan werk,
vind ik een dubbel genoegen in elk onschuldig ver-
maak.
Maar waartoe zoude het noodig zijn hier meer van
te zeggen? De tijd dringt mij; nu kunt gij kiezen
tusschen mijne mededingster en mij, en van deze
keus zal uw geluk of ongeluk afhangen. — Wilt gij
mijnen naam weten? ik heet Spaarzaamheid.
Melisse hoorde haar met meer oplettendheid dan
vermaak aan, en hoewel verootmoedigd door hare
houding, cn de kracht van hare rede, konde zij
echter niet nalaten zich nog eens om te keeren, en
eenen blik te werpen op de vrouw, die het eerst
tot haar gesproken had. Deze, haar nog altijd be-
schouwende, toonde haar zulk een bekoorlijk gelaat,
dat zij het bijna voor onmogelijk hield daaraan te
wederstaan, toen, door een gelukkig toeval, het
masker, dat de Verkwisting bedekte, haar ontviel.
Melisse zag toen, in plaats van de lagchende trekken