Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 78 - /
»Melisse, ik ben uw beschermengel. Vroeger
was ik steeds de vriendin uwer moeder, nu kom
ik mijne bescherming u, hare dochter, aanbieden.
Ik heb geene aanlokselen, die u verleiden, zoo als
mijne vrolijke mededingster. Indien gij mij volgen
wilt, zult gij, in plaats van den tijd met vermaken
door te brengen, des morgens vroeg opstaan, en
den langen dag met oefeningen voor het ligehaam
en den geest slijten. Op eene eenvoudige wijze ge-
kleed , zult gij steeds bij mij te huis blijven, om
daar meer nuttig te zijn, dan te schitteren. —Daar-
voor verbind ik mij u altijd een zuiver genoegen te
doen smaken; met u zelve tevreden zult gij steeds
een rein en onschuldig geweten omdragen, en daar-
bij de achting genieten van degene, welke u van
nabij zullen kennen. Zijt intusschen verzekerd,
dat, ofschoon deze mijne aanbiedingen u minder
uitlokkend schijnen, dan die van mijne mededing-
ster, dezelve u echter meer wezenlijk geluk zullen
aanbrengen. Zij toch heeft u meer beloofd, dan,zij
zal kunnen leveren ; daar het noch in de niagt der
ondeugd, noch in die der t/waos/iei'cZ is, een duurzaam
genoegen te bezorgen, zoo kan de verkwisting zulks
ook niet. Ilare bekoorlijkheden, hoe aanlokkelijk
die ook in den beginne schijnen, znllen weldra smake-
loos zijn, en onvermijdelijk door verveling en walging
opgevolgd worden. De verkwisting stelt ïicli aan u