Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 6 —
op, toen de vreemdeling er honderd gulden voor
bood. — De droefheid van de arme weduwe werd
nu aanmerkelijk minder, want hare geheele schuld,
met de daarop loopende kosten, kon nu reeds
alleen met de opbrengst van het schilderijtje betaald
worden. Dan hare verwondering en vreugde ver-
meerderden nog meer, daar er gedurig nog gehoogd
werd, zoodat het schilderijtje éindelijk, door den
vreemden heer, voor ruim 6000 gulden gekocht werd.
De schilder zeide echter op eenen verdrietigen
loon: »Gij zijt gelukkig, mijn heer, rijker te zijn
»dan ikj want ik verzeker u, dat ik anders dit
»schilderijtje voor geen tien duizend gulden had
»afgestaan, daar het een origineel is van hapuael."
Zoo werd dan die arme weduwe, toen zij dacht
dat zij niets behouden zoude, bezitster van een
aanzienlijk vermogen, en datgene, wat haar een
groot ongeluk scheen te zijn, moest juist dienen om
haar gelukkig te maken.
HENDRIK GOEDMAN EN ZIJNE ZONEN.
Hendrik Goedman icas een vlijtig handwerksman,
en daarbij een deugdzaam en geluhkig vader, —
Sedert den dood zijner echtgenoote maakten zijne