Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 77 —
wat ik n kom brongen. Voorzien van dit kleed cn
van dit kaartje, dat ik bier heb, kunt gij deel
nemen aan al de genoegens, welke men in mijn
paleis smaakt. Gij zult bij mij uwe dagen in eenen
altoosdarenden kring van verschillende vermaken
doorbrengen. Gelijk de vrolijke kapel zult gij u
van de eene bloem tot de andere begeven. In
mijn rijk vindt geen lastige hinder noch dwang
plaats, men kent er slechts het vermaak en het
vergenoegen. Kom dan, mijne waarde! dat ik u
dit kleed aandoe, hetwelk u hoogst bevallig zal
maken, kom, ga met mij!"
Melisse gevoelde veel lust om de uitnoodiging
van deze dame aan te nemen, echter had zij de
voorzigtigheid eerst haren naam te vragen. »Mijn
»naam is Verkwisting," antwoordde zij.
Op deze woorden naderde de andere vrouw. Deze
met een eflfen kleed aan, dat eenvoudig met wit
omzoomd was, droeg het hoofdhaar onder eene
eenvoudige muts. Haar voorkomen was ernstig en
omzigtig, maar tevreden. Zij hield in de eene
hand een spinrok, cn in de andere een korfje,
lluar gordel was versierd met eene schaar en andere
vrouwelijke werktuigen, terwijl een bos sleutels aan
hare zijde hing. Zij sprak het ingeslapenc meisje in
dezer voege aan: