Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
-12 -
»om zulk een huis en eenen akker te koopen heb ik
«vijf honderd gulden noodig, zoo veel heeft mijne erf
nook opgebragt." — »Gij moest toch eens beproeven u
«tot den koning te wenden," sprak de man, baat het
nniet het kan toch ook niet schaden. Aan eenige re~
»gels op het papier gebragt, is weinig verbeurd, schrijf
»gij maar eens aan hem!"
»Ja, mijn goede heer! dat zoude ik gaarne willen
»doen, hernam zij; maar ik kan niet schrijven en mijne
»kinderen ook niet." — »Nu," sprak de onbekende
»dat schrijven wil ik dan wel voor u doen. Boe is
»UW naam? en waar woont gij?"
Nadat de arme vrouw naam en verblijf had opge-
geven, vertrok de man, en kort daarna ontving zij eene
beschikking op haar rekwest van zijne Majesteit, waarbij
deze haar, uit eigene fondsen, eene som van f 500,00
bewilligde. Nu was de vrouw gered, hare dochter trad
in het huwelijk, en ieder, die deze zaak hoorde ver-
halen, zegende den goeden koning.
Wie de man was, tot welken de vrouw in de laan
gesproken had, en die voor haar het rekwest geschreven en
ingezonden had, bleef nog lang een geheim. Eindelijk
ontmoette zij hem toevallig weder, en ontdekte toen
wie hij was. De meêdoogende raadgever en goedwil-
lige steller van haar verzoek was koning willem de
EERSTE zelf.