Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 10 —
»gen/ ifi neem Dejelbe öaarom terug; maar öe
»fiejite ïiacï)tï)tiebe/ öie in ïjet Dorp te ferijgen ijS/
»jal öe utoe gijn."
jDeinige öagen öaarna Ijaö öe SJooö gelegem
j^eiö eene jooöanige patötï)oebe te fioopen al^^ j^g
sotöt/ en na Dejeltoe betaalö te ^etifien/ ffljonfe
M öie aan öen boer. ®ocn öe SJooö berbclgcnsi
ïjeenrei^öe/ nam M ban jijnen brienö een gej&eel
anöer afff&eiö/ Dan lyij bij öe eerfie rei.ïf geöaan
Ijaö; en/ 500 öilitorjfsi öe SIooö in Ijet berbofg
naar öe jaarmarfit reigöe/bergat ïjij nooit sijnen
reDöer/ öen eerlijften lanDman/ een bejoeïi te ge»
ben/ en bragt öan altijö een gefdbenfi boor ïjem
of boor 3ijne fiinöeren meöe.
DE OKBEHEafDE.
In onderscheidene onzer dagbladen las men toor
eenigen tijd de navolgende ware gebeurtenis, die alle-
zins waardig is, in dit bundeltje eene plaats te beslaan.
Op eene bank in eene der lanen van het bosch, hij de vor-
stelijke residentie te 's Gravenhage, zat eene oude vrome,
in armoedige boersche kleeding, toen een man, in bur-
gerlijk gewaad, voorbij ging, haar aanzag, en be-
merkende, dat zij in stilte weende, zich op dezelfde