Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 69
ijS öc utoc/" seiöe öe boet/ »03 suit jfen/
»öat et niets? aan ontbteefit."
SJüoöl.onöerjocbt öaarop öe beutjï naauto^
fieutig / en bonö/ öat öeselbe allejS bebatte/ toat et
In toajS/ boot öat M öeselbe betloten baö/ tot
in öe minfie btjjonbetbeöen toe. «daarop bet'
Öaalöe öe boet boe öe beutj.' toeöetgebonöen toa^7
en befeenöe openbattig/ öat bg in ötfngenöen
nooö/ öifetogisi in beraaö baö gefiaan/ om et toat
iiit te nemen ; maar öat bÖ einöeip belToten baö
liebet bongce te teilten Igöen / öan lleebt te toe=
sen/ en öat bij öaarom eeröer tot De laatfie ftoe jouöe
berfeoebt bebben / Dan sieb aan oneerlpbeiD fcbut=
öig te maiîen. î^ij boegöe et bij/ Dat De goeDe
45oD bem en De spen altp betjorgD baD / enbg
öaarop oofi nu bertroiitoö baö. ©aarbfj bergat
öe lanDman oofe niet te betbalen/ boe bÖ DilîtogtjS
te bergeeîV Den grooten toeg naat De jaarmarftt
baD opgetoanbetD / in De boop ban Den fioopman
te ontmoeten. _
ôDe tranen fetoamen bij Dit berbaal Den braben
SîooD in De oogen. 3;n bet eerjît toeigerDe bij be
beursi toeDer aan te nemen ; maar na jieb een
Dogenbtife beDacljt te bobben / jeiDe Ml »gij bebt
»getp/ mp brienDI Daar gij öe toaaröe ban Dese
»eDelgefieenten niet {sent/ jouDt gij et mijffebien
»niet bet Derbe geDeelte ban öe toaaröe boor firij=