Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 68 —
bncr/ ten iiitcrfïe hcrtoonDcrö clict Dit gc-
fprcft/ lirangDe I)£m tonarom fjij fcrtpjS fitoaaD
ijcrmoEDrn tcjgcn i)cm gcljaD ï)aD / rn ïjcin tïjaiiiS •
reflthaarDigDc.
»230 clfie m^l Die ifi naar De nafturige fiermii^
»DeeD/" anttooorDDe De 3!ood/ .Ijet! ili öcimelp
nita gcDrag öefpicD. ben ifi in uto Dorp ge=
»toee^t/ om mij met Den tiaat iitoer jafien en om=
»|ianDi0l)cDen liehenD te maften/ en te bernemen/
«of gtj iitoe fanDertjen ooft bermeerDerD/ of eenige
»belangrpe aanftoopen geDaan fjaDt; maar berre
»ban in oberbioeo te leben/ Ijeeft De frljaarjifg-
»löeiö ban De laatfie jaren u in armocDegebragt/
»500Dat gij genooDjaafet toaart iitoe treftojSfen te
ȟerftoopen/ om eene fom ban JonDerD guIDen
»terug te geben / Die gö öpgenomen ïjaDt; ooft ben
»ift onDerrigt/ Dat uto erf binnen fiort berftocj&t
>3al bJorDen/ en Daarom ben ift Ijier geftomen/om
.u te onDerfieunen / Detoijt De gocDe <öoD mtj ge=
.jegenD en in fiaat gefielD teeft/ om ntoe f£l)ut=
»Den te betalen / en...."
SJij Deje tooorDen fiortte De boer eenen bloeD
ban tranen/,en jonDer een bjoorö te jeggen gaat
Ijij naar jijne ftamer/ ftomt ren oogenblift Daarna
terug/ en legt/ tot groote berbJonDering ban Den
SfooD en 3!)n gejelfcljap / De berlorene beuriS op
öe tafel. ---
»JDiit beteeftent Dat^" - riep De eigenaar uit.