Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE ARME FRUITVROUW.
Eene arme vrouw kon, op den bepaalden dag,
de huur van bare kleine woning^ niet betalen, en
daarom werd, door den ouverbiddeljjken eigenaar,
haar gering huisraad verkocht. Nu vreesde zij
geheel tot den bedelstaf gebragt te zullen worden,
daar zij niet durfde hopen, dat haar goed zoo veel
zoude opbrengen, als de schuld bedroeg, en daar-
enboven de daarop loopende kosten ook voldaan
moesten worden.
De goede vrouw smolt weg in tranen, toen zij zag,
dat het goed, hetwelk hare ouders haar nagelaten
hadden, nu stuksgewijze in vreemde banden overging.
Onder andere voorwerpen, die verkocht zouden
worden, werd er ook een schilderijtje opgebrngt,
dat, doordien het zeer berookt was, er niet zeer
fraai uitzag. — Een schilder hetzelve gezien heb-
bende, bood er dadelijk 18 stuiver voor, maar
een vreemd heer, daar toevallig tegenwoordig,
bood 2 gulden. De schilder dacht den anderen af
ie schrikken door er twee dukaten voor te bieden ;
maar welke groote oogcii zetteden de aanschouwcrs