Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 67 —
aiföii.si berlicjen tt cenfije jaren / jontiec öat 3ö
f)Ct mintïc ben'gt tian öen Slooöftefttoamen; maat
op jcficrcn abonb/ tcrtoijt öe toer met jtJ" S^jin
j)et fobcr maal jonöe gebriiilicn / ^oorDe M eene
rei.sfeoetsi aanfeomen / Die beriiolgen^ toot jtjne
tooning |iil j^ielö. 55aarop jagen jfj tierfc&eiöene
Ijeeren tiit Deseltic fiomen. ©e moeöet en öcfiin=
öercn toeröen op Dit gcjigt ontfielö/ DcnfienDe
Dat De eigenaar ban Debetirs? Daar toajf/ met oogmcrft
om &cn in ongclegenlieiD te brengen. ©ebaDer ecïj'
ter ftelDe |^en geriigt/ Daar l)fj jic^ obertuigD IjielD/
Dat M Den toorn ban Den SooD fpoeDig joiiDe
Doen beDaren / Door Ijem sijne beut^ terug te geben.
Scrtoijl Ijg met Dejegebarljtcn bejigljielD/
traD De SfooD-met jijn geselfcljap binnen / toierp
sicö aan Den l&aM ban Den boer / en bersefterDe
l)em/ Dat fjij niet beljoefoe te breejen/ Dat Ijij
fitoam om De beurji ban j^em terug te eifcljen.
tm^an^r jeioe Ml »ben iR obertuigD/Datgtj een
»braaf man sgt; ili liom Daarom enfeel en alleen
»f)ier/ om u mijne erlicntclijliöeiD tc betuigen/
»boor ïjetgecn ife u fdfjulDig ben. %% ben tot
"j^iertoe nog niet in De gelcgenfieiD getaee.st Dit tc
ȟunnen Doen/ Daar mijne omfianDigljcDen Dit niet
»beroorloofOcn; maat ifi |&cb Dit ooft niet cerDee
»toillcn Docn/ omDat ili argtoaan tegen u ïjaDoy^
»gebat/ en ift mij ecrjit ban utoe ccrlpöeiD &eb
»toillcn obcrtuigcn."
-^