Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 66 —
ï^oe joubs öie beur^ öaar gefiomen sijn^ jal
men jonöec ttoijfel bragen. ï^et anttooorö öaarop
iiS jeer gemafifielp. Sooöra öc 3!onb uit ïjet
toatcc gefjaaiö toa.é/ j^aö öe bDer Ijem ontiileeö
en op öroog firoo gelegö/ tertotjl öc brouto in=
tu.sifcöen een beö boot ïjem gerecö maafite. ©e
fieurji/ op bjcllie berbolgenjS niemanö in öie bei:=
toarring aefjt gcflagen j&aö / toa^ in ftet |itoo ï)Irj=
ben liggen/ cn öaarna met j^ctjelbc naac öen
mcjStljoop geticagt»
Ï0at moejit nu öe boec met öie fio^tbaarïjeöen
öoen? Bal |bij öen fc&at boor jicè j&ouöen^ —
n J,5een! öaartoc öac&t öe brabe lanöman bed
te eöel; maar toaac sal hij öen eigenaar binöen/
öaar j^cm öe tooonplaats! ban öen 2fooö geheel
onbefienö i.S^ «De boer i^aö/toelijitoaar/öcnfcljat
in l^anDcn ban öen regter feunnen fiellen/ en er
openlpe melöing in öe nicuto.spapieren ban fiun»
ncn maften; maar öit fitoam niet bij öen cen=
bouöigen lanöman op. ïjij bcrgcnoegöe siel) öaarom
alleen met öe beutiS sorgbulöig toeg te fluiten /
in ÖC Ijoop ban eenmaal öen eigenaar aan te
treffen. ®egcn öen tijö ban öe ftermiji ging ïjg
öaarom geöurig op öen grooten toeg sien/of
aonö er sijne brouto of feinöercn Ijecn / om öen
3iooö te ontöefelicn; maar brueljteloo.si / men fion
l^em niet aantreffen.