Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 65 —
»met flebaar ban bet utoe; maar gij beöt mij
»De magt benomen / om ii mijne DanfibaarfjeiD te
»finnnen toonen. ïjjet eenigfie/ toat ift u Daarboor
»fian betoijsen / ijf / Dat ift ii niet boor Den regtet
"Daag / om u te berbolgen boor Den Dieffial / Die
®gij lïiij gebaan bebt/ en Dit moet u rm'm fcba=
»Deloo^ fielten boor De geringe fiojSten / Die gg
»met mg gebao bebt. .ïïiaar ift berlang ban u/
»Dat gij mg eenig gelD geeft / om naar De fïaD/
»Die eenige mijlen ban bier ligt / te fiunnen reisen/
»toaat ifi mijne geloofjïgenooten ftan aantreffen/
»Die mij sullen belpen / om toeDer tot een befiaan
»te fiomen. 43g baDt mij mijne beur^ niet moeten
»ontnemen/ ift sonöe u buitenDieneDelmoeDigfp
»beloonD bebben; boebjel ift De Dienst/ Die gg mij
»bebjesen bebt / nooit genoegsaam ftan bolDoen."
©e arme lanDman toa.^ troo^teloojc;/ Detoijl bij
Sijne onfebulD niet genoegsaam ftonDe betofjsen;
boetoel bö Deselbe met De fierftfie betoooröingen
en met tranen in De oogen bebej^tigDe. <!2inDelgft
nam De 3!ood affcbeiD/ en beiDen febeiDDen onber-
genoegD ban elftanDer.
«eenige maanDen na DitboorbalbjilDe De boer sgn
lanD mejiten/ en tertoijl bg eenen ftuil leDigöe/bleef
bem aan De borft eene lange/ leDeren beurs? bangen.
SCanfionD.ö onDersoebt bö Deselbe/ enbonD tot sijne
groote berbasing/ toen bg Deselbe openDe/ DeeDelge^
fieenten/ bjelfter gemis? De SfooDsoo seer betreurD baD.
5