Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 64 —
tocrö öoot öen ftronm naar öc öicptc gcboerö cn
bcröronli.
tiocr cn sijn sejtn j&aööcn berbolocn!^ bccl
moeite om öen 5ooö/ öie öoor öe fiouöe en fcfjrift
in eene flaautotc lag/ toeöer tot selten te
firengen. Ba eenigen tijö fereeg M jijn betou^t^
3tjn toeöer/ maar ïjaö al; toattö nog licrt tc toren
öcsat/ tierloren. l^ct mecjStc/ öat ficm trof/ toa^f
{jet tierliejS ban eene leöeren öeiirji/ öie Jiij om
sijn miööen j^aö geljaö/ cn öie een groot aantal
iiOjStliare öiamanten cn parelen bebatte. 3P^et toajS
niet toaarfc^ijnlp/ öat Ijij öie in j&ct toater ber=
loren tanj en öaarom moe^t natuiirlp sijn ber=
öenlicn op jijnen reööcr ballen/ öie öesetbc gc-
öttrenöe stjne flaautotc lionöctoeggcnomcn Ijebtjcn.
©e boer edjter betmgöe/ öat fiij Ijoegenaamö
ban öe beurjj niet^ toijst/ cn öc 3;odö / öie jijne
l^oop gebe^Jtigö Ijaö/ om met öcselbe ccnenboor^
öeeligen Ijanöel te örijben/ gcboelöe siclj ooor
öit berlicsi öicp ongelufiliig.
©aar ïjier 300 beel fijijn bcfionö/ öat öe boer
jiclj ban öc beitrji Ijaö mce^fter gemaalit/ fiaö öe
SCooö Ijcm in regten liunnen berbolgen/ en Ijcm
jooöoenöc bele onaangrnaamljeöen liunncn bcrofe=
ficnen; maar öaartoc öacljt öc brome 3:^'raeliet
te eöel: »gij Ijebt mij ïjet leben gereö!"3eiöeljij/