Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 62 —
is verpligt, ten minste éénmaal in zijn leven, de
voornaamste moskée of kerk van Mekka te bezoe-
ken, of er eenen ander' ia zijne plaats heen te
zenden.
De leerstellingen van mahomed werden, na des-
zelfs dood, bijeen verzameld, en zijn vervat in den
Koran, dat is: boek der lezing. Het eerste hoofd-
stuk uit den Koran , dat door de Mahomedanen als
het voornaamste gebed gehouden wordt, luidt aldus:
In den naam des allerbarmhartigstcn Gods ! lof zij
Gode, den Heer van alle schepselen, den Allerbarm-
hartigste, den Koning van den dag des oordeels! U
bidden wij aan, en van V bidden wij bijstand. Leid
ons op den regten weg , op den weg dergenen, wien
gij genadig zijt geweest; niet diegenen, op welke
gij toornig zijt, noch ook diegenen, die dwalen.
Mahomed stierf in den ouderdom van 61 jaren;
men rigtte te Medina eene praehtige graftombe voor
hem op, naar welke de vrome Mahomedanen dik-
wijls bedevaarten doen.