Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 61 —
»Niemand kan het noodlot ontgaan ^ dat vooraf
»ovei* hein beschoren isj die bestemd is om te sneu-
»velen komtom^ ook buiten het gevecht, en die door
))God bestemd is om gespaard te worden, kan
»zieh onbevreesd tusschen de pijlen, lansen en
»sabels der vijanden instorten.
»Door gebeden^ aalmoezen, vasten, door bede-
»vaarten, en vooral door den oorlog voor het ware
»geloof, kan men de gunst des Allerhoogäten ver-
De Mahomedaansehe godsdienst bevat vijf voor-
name geboden, als:
lo. liet gebed, dat elk Muselraan verpïigt is vijf-
maal eiken dag te doen, met het aangezigt naar
Mekka gekeerd.
2°. De onthouding van den wijn.
3°. Het vasten, dat door hen gestreng gehouden
wordt. J)e Mahomedanen zijn verpligt eenegeheele
maand in het jaar te vasten, namelijk van de eene
nieuwe maan tot de andere, wanneer zij des daags
niet mogen eten, drinken, noeh tabak rooken;
maar des nachts maken zij in dien tijd goede sier.
4°. liet doen van aalmoezen, aan hunne arme
bloedverwanten, aan de geestelijken, en aan de
bedelaars.
De bedevaart naar Mekka. Elk Mahoniedaan