Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 60 —
TOnd zelfs zoo reel tegenstand, dat hij de vlugst
moest nemen naar Medina, Deze vlujjt had plaats
den of Julij van het jaar 022, en het
is van dien tijd af, dat de Mahomcdanen hunne
jaartelling hebben beginnen te rekenen.
Te Medina vestigde bij, nadat vele zijner vrien-
den hem uit Mekka gevolgd waren, gewapender-
hand zijne heerschappij en zijne godsdienst. Hij
breidde zijn gezag gedurig meer en meer uit, en,
na verseheidene bloedige gevechten, gelukte het
hem , zich meesier te maken van Mekka. Ku slo-
ten verseheidene stammen zich vrijwillig bij hcra
aan, en welhaast werd geheel Arabiëj met de daar
aan gelegene landen, genoodzaakt, hetzij vrijwillig,
hetzij door geweld, zijne geloofsleer aan te nemen.
Het was eigenlijk geene nieuwe godsdienst, welke
MAHOMED voorgaf te stichten, maar eene volmaking
van die van abraham, mozes en jezus. Deze, zeide
hij, waren ook profeten geweest, door God gezon-
den, maar hy was de laatste.
De hoofdinhoud van zijne leer is: »er is maar
»één God, en mahomed is zijn profeet; die daaraan
»geloovcn, zullen de aarde veroveren, en na den
»dood, in den hemel het genot van alle zinnelijke
»genoegens verkrijgen.