Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 59 - /
met welker karavanen hij groote reizen deed, en
onderscheidene landen bezocht. Toen hij 25 jaren
bereikt had, trouwde hij do weduwe , en werd alzoo
bezitter van een zeer aanzienlijk vermogen. Hij
was begaafd met eenen vluggen geest en eene
levendige verbeeldingskracht, en bezat daarbij
eenen grooten moed en eene buitengemeene eer-
zucht.
Daar hij de dwalingen van het Heidensche bij-
geloof zag, en wist dat de joden den Messias ver-
wachtten, en dat christtjs eenen trooster (*) beloofd
had, zocht hij anderen te overtuigen, dat hij de
persoon was, wiens komst aan joden en Christenen
voorspeld was. Gedurende 15 jaren hield hij zich
jaarlijks, eene maand lang, in de eenzaamheid
op, in eene grot bij Mekka, met oogmerk om over
zijnen persoon eene geheimzinnigheid te versprei-
den , en om plannen te beramen voor de toekomst.
Eindelijk, tf)en hij 40 jaren oud was, gaf hij voor
eene verschijning van den engel Gabriël gehad te
hebben, die hem verkondigd had, dat hij bestemd
was, om een profeet des Allerhoogsten te zijn, en
van dien tijd af begon hij zijne prediking. In den
beginne geloofden slechts weinigen in hem, en hij
(*) Johannes IG, \s, 7 en Tervolgens.