Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 57 —
bevalligheid aanbood, die haar als aangeboren scheen.
De koning, welke daarin groot behagen had, zeide
tot haar: «Lief kind! als gij mij naar Slokholm
»wildet volgen, zoude ik u daar een heerlijk lot kun-
nnen bezorgen."—«nllet zoude mij niet mogelijk zijn,
»»mijn heer!"" hernam de boerin, die den koning
niet kende, u»uw voorstel aan te nemen, al konde ik
r>»de gelukkigste mensch op aarde tc orden; want mijne
»»lieve moeder is arm en ziek, en heeft niemand dan
»»mij om haar op te passen; en geene beloften ter
»»wereld zouden mij kunnen doen besluiten dezen
nnpligt te verzaken." "—» Waar woont uwe moeder?"—
»»In gindsche hut,"" was het antwoord. De vorst
begaf er zich heen, en vond op een leger, slechts met
eenig stroo bedekt, eene afgeleefde, ziekelijke vrouw
liggen. Met medelijden bewogen op dit armoedig en
treurig gezigt, zeide de koning: »ach arme moeder!
»ik beklaag u!"—»»Helaas, mijnheer!"" antwoordde
de zieke , »»ik zoude oneindig meer te beklagen zijn,
»»zonder deze teederhartige en edelmoedige dochter, die
»»door haar werk en hare zorgen mijn leven zoekt te
«»verlengen: God, hoop ik, zal haar daarvoor zege-
»»nen en bcloonen," " voegde zij er bij, terwijl haar
de tranen over de wangen liepen.
Gcstaaf was misschien nooit gevoeliger geweest voor
het vermaak van koning tc zijn, dan op dezen oogen-