Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 56 - /
Nooit zal ik het vergeten. De wilde lag op zijne
kniën en bad; hij drukte zich nagenoeg in dezer
Tocge uit: »0 God! ik dank U, dat Gij uwe zon
»op mijnen weg hebt laten schijnen. Ik dank U,
»omdat geene slang mij gesloken, geen wild dier
»mij aangevallen heeft, en mijne vijanden mij niet
»ontmoet hebben. Ik dank IJ ook, omdat ik eenen
»goeden vreemdeling ontmoet heb, die mij in zijne
»hut gcbragt heeft. O God! wanneer deze vreem-
»deling, of zijne kinderen, of zijne vrienden op reis .
»zijn, doe dan uwe zon op hunnen weg schijnen;
»behoed hen voor slangen, wilde dieren, en vooral
»ook voor hunne vijanden; en zoo een van hen
»mogt komen Ie verdwalen, dat hij dan Cen zoo
»goed mensch aantreffe, die hem in zijne hut brenge
»en verzorge."
DE GOEDE DOCHTER.
Giistaaf, koning van Zweden, eens te paard door
cen dorp rijdende, zag een aardig boerinnetje, welke
blootsvoets aan de rivier water schopte. GtisiAAr haar
genaderd zijnde vroeg om te drinken , hetwelk zij den
vorst met eene bijzonder vriendelijke en eigenaardige