Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 55 - /
einde van zijn leven af te wachten. Hoewel ik
hem in zijne taal aansprak, wilde hij echter in
het eerst niet antwoorden. Eindelijk zeide hij op
eenen klagenden toon: »helaas! ik ben met het
»aanbreken van den dag uitgegaan, in de hoop
»van mijne woning te zullen bereiken, maar ben
»ongelukkig verdwaald. Na zoo lang geloopen te
»hebben als ik kon, begaven mij eindelijk mijne
»krachten, en ik was genoodzaakt hier te blijven.
»Zonder twijfel zal ik ten prooi der wilde dieren
«of der vijanden worden; ach! mijne arme vrouw!
»mijne ongelukkige kinderen!"
Ik verzocht denvreemdelingdaaroponstevergezel-
len. »Maar!" zeide hij, gij kent mij niet." »»Ikheb
»»niet noodig u te kennen,"" antwoordde ik hem,
»»ga maar met ons."" Wij bragten hem in onze
hut. Nadat hij iets gebruikt had, om zijne krach-
ten te herstellen, liet ik hem eene legerplaats
gereed maken, naast mijn bed. Eene groote doek,
als een gordijn uitgestrekt, was het eenige afschut-
sel, dat ons scheidde. In het midden van den
nacht maakte eenig geraas mij wakker, en ik
meende den vreemdeling te hooren opstaan. Ik
begon wezenlijk bevreesd te worden, dat hij iets
kwaads in den zin had, en luisterde met opmerk-
zaamheid , maar erkende weldra, hoe onregtvaardig
ik, door den schrik bevangen, geoordeeld had.