Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 53 —
»öan öc roem a ten sttoigtig seljetm te nntDefi^
»ficn/ tot iitti ngcnticI)OiiD/omal50ol}Ctöappcrïi£
»liotft öcc aaroe onbcrtomnelijfi tc nialicn. — 3Laat
»uiij iïccl}tici ccncn arm brij / tot öc picgtig&cöcn ban
»Dc öetoobcnng/ bjaarban ift eene proef toil öoen
»in iitoe tegenbjooröi'gljeiö/ en gij jiilt allen ober<
»tm'gö bjoröcn ban öe toaaröeiö/ bjeliie ift tot u
»fpreefi."
©e SPnöianen ïjooröen met jeer groot bermaafi
en ingefpannene opmcrftjaam&eiD Deje reöe aan/
öie ömi ftrijg!5f)aftig fiarafiter fireeföe/ en aan
l&iinne jiicfit tot Ijet taonDerbare bolbeeö. — Ma
eene fiorte obertoeging öonöen eenen arm ban
öen gehangene (ojS. ©aarop berjocljt öe^d^ot/Oat
men jijne fabel öen be^^enöigfte en fïerlifie ban öe
geljeele bcrgaöering in ï)anöen gäbe; ïjij ontblootte
bcrbolgeuiS jijncn tal^l en na öenjetben te
ben getoreben/ onörr Ijct uitfprelien ban eenige
geljeimjinnige toooröen/ en tertoyt ?)ii allerlei
breemöe gebaren maafite/ riep ï)ij met eeneljaröc
fïem en een brolijfe gelaat: »^iet/ toijse 3!nöia'
»nen! een ontoeöerfprefielöfi fictoij^ ban mijn ge--
»iegöe en mijne goeöe troiito. firijgji^elö!
»öie mijne fc^erpe fabel in öe öanö Ö^öt/ fla met
»al iitoe liracljt toe; ber ban mijn l)ot>fö ban öet
»ligdjaam te Haan/ jult gij jelfjS öct bel ban mij»
»nen ïjal.si niet fttoetfen."