Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 51 —
met kalme gelatenheid het schavot, latende niet
het minste teelcen van vrees of kleinmoedigheid
blijken. Daar gekomen sprak hij eene redevoering
tot het omstaande volk uit, en vermaande het tot
godsvrucht en deugd, op eene zoo treffende wijze,
dat allen, die hem hoorden, tranen stortten. Zelfs
de scherpregter was zigtbaar aangedaan, en beefde
bij de vervulling van zijnen pligt; doch mobüs sprak
hem moed in, en veroorloofde zich zelfs eene
scherts, welke echter door sommigen gelaakt werd,
omdat men zijne meening miskende.
»Mijn vriend !" zeide hij tot hem , »zorg toch mijnen
»baard niet te beschadigen; want deze kan ten
»minste aan geene misdaad schuldig zijn."
Daarop knielde hij neder, leide zijn hoofd op het
blok, bood zijnen hals den scherpregter aan, en
eindigde alzoo zijn onschuldig en deugdzaam leven.
vdtt fcnen (^tnj^sgcitftn^^iu'n.
(ISen fcrgeant/ tsie met be «Hngelfi^cn
fn Imcrffia tejjcn bc toilben corloo lioerbe/gaö
Set ongelufi firijojjgebanecn te tafien. (©m jieb