Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 49 —
en die niet rustten ^ voor dat zij zijnen ondergang
berokkend hadden. Zij brnjjten daartoe allerlei
ongegronde en valsciie beschuldigingen tegen hem
in, en wisten het eindelijk zoo ver te brengen,
dat de onschuldige en eerlijke moRUs ter dood ver-
oordeeld werd.
Zich zeiven van geen kwaad bewust, hoorde
BiORüs zijn doodvonnis met de grootste bedaardheid
uitspreken, en zeide bij die gelegenheid zijnen on-
regtvaardigen regters op de edelaardigste wijze vaart
wel, terwijl hij God bad, den koning in het ver-
volg voor dusdanige onregtvaardigheden te bewaren.
In de gevangenis teruggekeerd wachtte hem eeh
tooneel, dat de standvastigheid van eiken anderen
zoude hebben doen wankelen; hij vond er zijne
dochter, mevnmw nori-R, die zieh daar begeven
had, om haren ongelukkigen vader nog eens te
zien, en het laatste vaarwel te zeggen. Onbekwaam
om te spreken, wierp zich deze in haars vaders
armen, en bleef bijna levenloos aan zijnen hals
hangen. »Mijn vader! — o mijn vader!" dit was
alles wat zij met eene zwakke stem zeggen kon,
Monrs omhelsde haar, en zocht haar te troosten.
»Mijne ongelukken," zeide hij, »worden mij van
»hooger hand toegezonden; want ik ben aan het
i>kwaad, waarvan ik beschuldigd wordt, onschul-
4