Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 48 —
proef gesteld ; maar hij weerstond die aanzoeken
steeds raet eene onverzettelijke braafheid , en wel
uit het beste beginsel , namelijk om de vreeze
Gods. — De koning zelfs kon hem niet tegen regt
of billijkheid doen handelen, of iets laten zoggen,
hetgeen hem toescheen met zijnen pligt te strijden.
Eens gebeurde het, dat een zeer rijk en vermo-
gend heer, die een proces met eenen armen man
had, den braven Monrs door eene groote som gelds
wilde omkoopen, opdat deze het vonnis te zijnen
voordeèle zoude doen beslissen; maar mords ant-
woordde hem met verontwaardiging: »Waartoe
»moet dit geschenk dienen? — Zoo het regt aan
»uwe zijde is, is het noodeloos eene gunstige be-
»slissing van mij te koopen; maar zoo gij onregt
»hebt, is uw geheel vermogen, ja zijn al de schatten
»der aarde ontoereikend, om door mij het vonnis
»ten uwen voordeele te doen keeren."
Door zoodanige handhaving van het regt, welke
in al zijne handelingen doorstraalde, kon het niet
anders, of Monrs moest zich ook vijanden op don
hals halen; dewijl het voor alle slechte menschen
een groot hartzeer was te zien , dat hij te hunnen
gevalle geen onregt wilde doen.
Onder dit getal bevonden zich ook zeer vermo-
gende lieden, welke zich tegen hem zamenspanden.