Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 47 —
maakte hij zich zoo vele vrienden als hij kennissen
had, en baande zich alzoo den weg tot zijne volgende
hooge bestemming.
Doordien morus zich vroeg buitengewone talen-
ten had eigen gemaakt, werd hij ook spoedig tot
gewigtige bedieningen bevorderd, welke hij met
eene onkreukbare trouw en naauwgezette eerlijkheid
vervulde. Ujj vorderde alzoo in waardigheid van
trap tot trap, en werd eindelijk tot rijkskanselier,
eene der hoogste staatsambten in Engeland, aan-
gesteld.
Menig ander zoude daardoor tot verwaandheid
of hoogmoed verleid geworden zijn, maar mouds
w.is en bleef dezelfde eenvoudige en zedige man ,
en vervulde deze hooge bediening met eene be-
langlooze braafheid, die hij door zjjn geheele
leven had doen blijken; ofschoon zich nu de beste ge-
legenheden bij hem opdeden, om zich te verrijken.
Zijne zonen beklaagden zich eens, dat hij zoo
weinig voor zich zeiven en voor zijne familie deed,
waarop mords antwoordde: Ik doe dit, opdat gij eens
den zegen des hemels van mij erven moget.
Het gebeurt niet zelden, dat men menschen, die
de magt in handen hebben, door rijke geschenken,
tot onregtvaardigheid zoekt om te koopen. Zoo
werd MOBi's deugd ook onderscheiden malen op de