Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 46 —
® ïi O m a 0 O vu Si.
De deugd, mijne waarde kinderen! wordt dik-
wijls in dit leven op eene schitterende wijze be-
loond. Somtijds echter vindt de Goddelijke Wijsheid
het goed, den braven en deugdzamen mensch met
tegenspoeden te bezoeken, om hem nog meer in
de deugd te oefenen, en voor te bereiden tot een
volmaakter geluk in den hemel.
Deze waarheden moeten kinderen zich vroeg eigen
maken, opdat zij daardoor leeren, hunne even-
mensehen niet verkeerd te beoordeelen; maar
vooral ook, opdat zij zich zullen kunnen troosten,
als zij in vervolg van tijd met tegenspoeden te
worstelen hebben, die hun zonder hunne schuld
mogten overkomen. — De navolgende geschiedenis
zal de waarheid van dit mijn gezegde bevestigen.
TnoMAs Morus werd van armoedige doch brave
ouders geboren. Reeds in zijne vroegejeugd maakte
hij zich bij iedereen bemind, door zijne leerzaam-
heid en zijn beminnelijk karakter, en toen hij zijne
jongelingsjaren bereikte, overtrof hij al zijne mede-
leerlingen in vlijt, wellevendheid en zedigheid, maar
vooral in zuiverheid van hart en eene opregte
godsvrucht. Door deze beminnelijke eigenschappen