Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 44 —
Het is my niet mogelijk te beschreven wat
onze jonge zeeman gevoelde, toen hij zich behouden
zag. — Stelt u, mijne jeugdige lezers l zoo u zulks
mogelijk is, eens voor een oogenhlik in zijne plaats,
en gij zult een flaau w denkbeeld kunnen maken,
hoe iemand te moede is, die aldus van den rand
des grafs in het leven wordt teruggeroepen.
De kapitein aan wiens boord de kajuitjongen
was opgenomen, gaf den uitgehongerden knaap
eerst een weinig scheepsbeschuit, met een glas
wijn. Daarna liet hij hem te bed brengen,
waarna hij spoedig insliep. Dij zijn ontwaken
gaf men hem weder eenig voedsel en wat drin-
ken, en daarna moest hij weder te bed, en zoo
wisselde men gedurig slapen en eten met elkander
af, waardoor hij spoedig hersteld werd, en
weldra zijne vorige krachten terug bekwam.
Deze voorzorg van den kapitein was volstrekt
noodzakelijk; want had men hem dadelijk zoo
veel eten gegeven als hij begeerde, dan had hij
veel meer gebruikt, dan zijne verzwakte maag
lijden kon, hetwelk onvermijdelijk den dood ten
gevolge zoude gehad hebben.
Na eenige dagen zeilde het schip Je Elbe op,
en weldra kwam het behouden te Hamburg aan.