Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 43 —
Deze woorden vertroostten hem eenigzins, en
verlevendigden zijnen moed. Hij maakte daarop
een gat in de wolbaai, haalde er eenige wol-
vlokken uit, die hij in den mond stak, om er
het vet uit te zuigen. Dit onnatuurlijk voedsel
bedaarde echter eenigzins zijnen verschrikkelijken
honger.
Op het einde van den derden dag scheen
hem de hongersdood met rassclie schreden te
naderen: hij gevoelde zijne krachten van oogen-
hlik tot oogenblik verminderen; hij bad daarom
den Algoede om vergeving zijner zonden, en beval
Hem daarop zijne onsterjelijke ziel aan, dewijl
hij maar al te duidelijk gevoelde, dat hij het
den naderenden nacht niet meer zonder voedsel
zoude kunnen uithouden. Met betraande oogen
liet hij daarop zijne blikken nog eens over de
wijduitgestrehte zeevlakte gaan, en, o vreugde 1
daar ziet hij een schip in volle zeilen aan den
gezigteinder, dat tot hem scheen te komen.
Naauwelijks durft hij zijne oogen gelooven, maar
hij bedriegt zich niet; hij ziet het meer en meer
naderen, en welhaast wordt hij van de sche-
pelingen gezien: daar ziet hij de sloep uitzetten,
die ter zijner redding afgezonden wordt, en weinig
tijds daarna bevindt hij zich behouden aan boord.