Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 42 —
oogen zag, terw^l het schip meer en meer
naar de diepte zonk.
Op dezen oogenblik bevond zich de kajuit-
jongen op het verdek, die de tegenwoordigheid
van geest had een der wolbalen los te sneden;
hij plaatste zich daarop, en toen het schip zonk,
dreef hy met dezelve in volle zee, te midden
der bruisende golven.
Daar de wind van de landzijde waaide,
bleef den ongelukkige weinig of geene hoop op
redding over, dewijl hij gedurig verder in zee
dreef. Intusschen ontzonk hem de moed niet,
daar hif het zich ten pligt stelde, zijn leven
zoo lang te behouden, als hem mogelijk zoude
zijn. Welhaast echter begon hem de honger,
en voornamelijk de dorst, op eene geweldige
wijze te kwellen. Toen hij echter twee dagen
en twee nachten aldus had rondgezwadderd,
werd hif bijna moedeloos, en was op het punt
om zich in zee te storten , ten einde alzoo een einde
aan zijn rampzalig leven te maken. «O God!"
riep hij uit, ^Gij, die my tot dusverre behouden
nhebt, zult Gij mij nu van honger en dorst
vlaten omkomen? lieve hemelsche Vaderl hij u
Kzijn alle dingen mogelijk; ik bid U, verlos mij
^>uit dezen noodV'