Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 41 —
terwijl hij op zijne dochter en op de inedegebragte
gereedschappen wees, »kon ik u mijnen onverinoei-
»den arbeid, mijn zweet, mijn waken en zorgen
»mede voor oogen stellen, dan zoudt gij mijne ge-
»heele toovenj zien."
Op deze verantwoording werd hij terstond onschul-
dig verklaard, en dadelijk in vrijheid gesteld.
Sc ^cïupbtrcuft
OF DE GEREDDE KAJUITJONGEN.
Een schip heiaden met wol vertrok van
Hamijurg. Waar naar toe? — dat weet ik u niet
te zeggen. — Dit vaartuig was zoo vol geladen,
dat men eenige halen op het verdek had moeten
leggen, welke met touwen aan elkander ge-
honden waren.
Met eenen gunstigen wind zeilde dit schip
de Elbe af, maar nadat het eenige dagen in
volle zee was geweest, verhief zich een hevige
storm, waardoor hetzelve geweldig geslingerd
werd , en men geheel en al van den koers ge-
raakte. Op eens stootte het zoo geweldig op
eene blinde klip, dat het een zwaar lek bekwam,
zoodat al het pompen vruchteloos was, en het
scheepsvolk eenen onvermijdelyken dood voor