Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 40 —
dien gaat het als de zieken in bovengemeld dorp.
En wie de lessen en voorschriften , die in den Bjjbel
gevonden worden, niet opvolgt, maar dezelve ver-
smaadt, mag nimmer op beterschap hopen.

Zeker boer, die bij Rome woonde, verstond de
kunst, om uit zijnen kleinen akker zoo vele vruchten
te trekken, dat hij daarin al zijne buren overtrof^
die veel meer land bebouwden. Door wangunst ver-
voerd was men dom en kwaadaardig genoeg, om
hem van tooveren te beschuldigen, als wist hij de
vruchten van het land zijner buren, op zijn eigen
land te verplaatsen. Hij werd daarop voor denreg-
ler gedaagd, en verscheen voor denzclven, bren-
gende zijne dochter, die groot en grof gespierd en
dus zeer sterk van ligchaam was, mede, benevens
de voornaamste zijner bouwgereedschappen, als:
spaden, ploeg, zijne zware en sterke ossen enz:
Op de gedane aanklagt verantwoordde hij zich op
de volgende wijze: »Men beschuldigt mij van toove-
»rij: indien men mijnen arbeid tooverij wil noemen,
»ziet daar dan, regters! mijne tooverwerktuigen,"