Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 39 —
echter dachten , dat zij zonder geneéslieer wel weer
beter konden worden, en wilden daarom die kosten
liever besparen; anderen meenden, dat de ziekte
zoo besmettelijk niet was, als men wel dacht; maar
niettegenstaande dat besloten eenigen, om den ge-
neesheer te laten komen.
Toen deze gekomen was, onderzocht hij den aard
der ziekte, schreef gepaste geneesmiddelen voor,
en beval uitdrukkelijk hoe de zieken zich moesten
gedragen, als zij spoedig hersteld wilden zijn. —
Velen lieten ook de geneesmiddelen komen; maar
toen zij die geproefd hadden, wilden zij dezelve
niet gebruiken: zij waren te bitter. Deze konden
dus niet geholpen worden.
Anderen namen de dranken wel in, maar wilden
zich niet naar de voorgesehrcvene regelen van den
geneesheer gedragen. Zij aten allerlei verbodene
vruchten, bedierven daardoor hunne verzwakte
magen meer en meer, en moesten eindelijk hunne
onbezonnenheid met den dood bekoopen. — Alleen
zij, die de artsenijen behoorlijk gebruikten, en
zich naar de voorschriften van den geneesheer
gedroegen , werden weder gezond.
Wij hebben allen eenen geneesheer en redder
voor onze zielen noodig, om behouden te worden.
Wie meent denzclven niet noodig te hebben,
of zonder zijne liulp denkt behouden te worden.