Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 38 —
ml tolgcnji bobenftaanbcljercficnlng/ fnDcnfoop
ban beertfo jaren nog een tienöe b^ utoen leefttjD
l^ebben toegeboegö/ en jnitöt Duji in Dien leefttjD
300 beel geDaan öfbben/ aljf een anDct/ Die ttoee
en bijftig jaren geleefb I)eeft.
J^eemt er een^ De proef ban/mijne jeugDige
brienDen! en De uitliomfit3aluleeren/ ^oefjoog^t
nuttig Dese beiDe raaDgebingen u getoee^t jgn;
en/ alj! gtj tot rijperen leefttjD 3ult gehomen 30"/
jult gij u nog Difttoijl^ berfjeugen Deselbe opge»
bolgö te ïjebben.
Acht nooit de duurzaamheid Ton 't leven
Daar 'taantal jaren, die gij aleet;
Haar laat die «lechts u waarde geven
Haar 'tgeen gij dacht, of 'tgeen gij decdt (*).
DE BESMETTELIJKE ZIEKTE.
In xeker dorp openbaarde lieh eene besmettelijke
en gevaarlijke ziekte, die in weinig tijds vele men-
schen ten grave sleepte. Ongelukkig bevond zich
daar ter plaatse geen geneesheer, en daarom besloten
de verstandigste der inwoners, om zoo spoedig
mogelijk eenen arts te laten komen. Sommigen
(*) Kivipil , Fabelen en Vertelsels.