Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 37 —
«Sfj jult jefierip met atlctoelöenfienöe nienfcljcn
moeten toe|iemmen/ öat men eigenip niet tot
onsen lecftöö moet reftenen öen tijö/ öien to0tla»
penöe öoorbrengen / noel) öten / toelfien totj met
beiiselinjjen/ of met niet.^ te öoen berfitoi.sften/
maar alleen öien/ in toelfien toö ietji soeöji of
nuttigs? berrigten.
i0anneet nu iemanö getooontp öejf morgenjS te
acf)t uren opfiaat/ öiegetoennejiel)/ omboortaan
te je^ uren op te fïann. üDannee? M öan öien
tijö nuttig betieeöt/ 300 bjint M ttoee uren op
elfien öag. SCt^ men nu aanneemt/öat men effien
öag tien uren nuttig toerlisaam i^l en öujJ tien
uren ban öe bier en ttointig uren eigenip leeft/
öan sal men/ öoor ïjet broeger opfiaan/elften öag
een bijföe geöeette ban jijnen leeftp tuinnen/
jooöat iemanö/ öie beertig jaren bereiftt öeeft/ in
bergelping ban eenen anöer/ öie te ai^t uren
opitaat/ acöt en beertig jaren telt.
iöilt gij een anöer miööel fiennen/ om nog
eenige jaren op utoen leeftp te toinnen; luii^tert
öan:
<©nöer|ïelt/ öat gij bij öe öagelpft^e bejigljeöen/
ï)et3ij in öeftöool/ Fietjg bg ubjeanöerebjerftjaam»
I)cöen/ u aooöanig beblijtigöet / öat gij ban uto
fpeien of ronöloopen/ fledjt^ een uur op öen öag
inftortet/ om nuttig toerft^aam te 5!jn/ öan souöt