Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 38 —
doren had, licin als zijnen eigen' zoon lief kreeg,
en hem naderhand erfgenaam maakte ran een groot
gedeelte zijner goederen. Daardoor werd alvila een
vermogend man, en ondervond alzoo in nadruk
de vervulling van de woorden zijns overledenen
vaders: dat God, die dc jonge vogeltjes voedt, hem
ook niet zoude verlaten.
Alvila genoot ook den voorspoed met een dankbaar
hart, zonder hoogmoedig of trotsch te worden; hij ver-
strekte ten zegen voor armen en ongelukkigen, werd
geacht en bemind van allen, die hem kenden, en
stierf, van rijken en armen betreurd, in eenen hoo-
gen ouderdom.
OiVFEIlBAAR MIDDEL OM HET LEVEN TE VERLE\CEi\'.
CSij iDtnfiï)t/ mijne jeujjtn'öelejerjii! 3ontieittoi;=
fel lang te leben/ en bjie «toet jouöe öit niet
toenfiJ)en^ Jf elaan/ ifi sal u een nnfeilbaar miö^
öel aan De ïianü geben/ om iitoen leeftijö met een
goeö aantal jaren te berlengen. 43ij 5et migfd&ien
groote oogen op/ en Denfit jefierip/ öat ifi öen
fpot met u örrjf; maat al.sigij fjet bolgenöcnaaiito'
fieurig 5ult gelejen ï)elibcn/ snit gij obertnigösijn/
öat ifi in goeöen ernjifttot ii gefproften jöeb. — 3Cet
öan toel op: