Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 35 —
steeds van hen ontvangen had, en daar vyas het ook,
dat hem de troostvolle vFOorden te binnen kwamen:
dat Ilijj die de jonge vogeltjes voedt, en de boomen
en planten met heerlijk groen versiert, ook voor hem
zorg zou dragen.
Met deze denkbeelden vervuld ging hij dan ge-
woonlijk gemoedigd naar zijne woning terug, terwijl
hij God in stilte bad hem te leeren, dat hij, naar
den raad zijner ouders, zijne heilige geboden mögt
bewaren.
De herhaalde bezoeken van den jongen alvila bij
de graven zijner ouders, trokken de aandacht van
onderscheidene menschen tot zich, die hem daarom
hartelijk lief kregen. Onder deze was ook een aan-
zienlijk heer, die den jongeling nader wilde leeren
kennen, en daar deze van het dankbare hart en de
edele gevoelens van alvila overtuigd werd , besloot
hij zijn beschermer en weldoener te worden. Ilij nam
daarop den braven jongeling in zijn huis, voorzag hem
niet alleen van het noodige voedsel en van kleederen,
maar liet hem ook alles leeren, wat hem eens tot
een nuttig mensch in de maatschappij konde maken.
Alvila beantwoordde door buitengewone vlijt, en
vooral door een dankbaar gedrag zoo geheel aaa
de goede verwachting, die zijn weldoener vau
hem had opgevat, dat de heer, die geene kin-