Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 34 —
»God zal met u zijn, en u verzorgen, als wij
»niet meer bij u zullen zijn. — Bid hem dan dage-
»hjks om zijnen zegen , en tracht steeds zijne hei-
»lige geboden ie onderhouden , dan zal Hij u niet
»verlaten, maar het zal u steeds welgaan."
ALVUA werd door deze onverwachte en treffende
woorden zoodanig getrofien, dat hij geen woord kon
antwoorden, terwijl een vloed van tranen zijne wan-
gen bevochtigde. Hel scheen, dat zijne ouders een
voorgevoel van hun naderend einde hadden; want
het was maar weinig iijds daarna, dat de jonge
alvila het grootste ongeluk moest ondervinden,
dat een kind overkomen kan: vader en moeder
werden hem , vrij kort na elkander, door den dood
ontrukt, en lieten naauwelijks zooveel na als er
vereiseht werd, om de begrafeniskosten goed te
maken.
De jonge alviia was ontroostbaar. »Ach, mijne
«ouders! — mijne dierbare ouders! — waarom moest
»gij mij reeds zoo spoedig verlaten!" — Zoo riep
hij gedurig snikkende uit, terwijl hem de tranen
onophoudelijk langs de wangen vloeiden.
Toen zijne ouders begraven waren, begaf hij zich
dikwijls naar het kerkhof, en bestrooide dan hunne
graven met bloemen. Daar herdacht hij de heilrijke
raadgevingen en liefderijke vermaningen, welke hij