Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 33 —
i)God, die steeds ons lot met de beste oogmerken
»regell."
Deze gedachte maakte zijn hart ligt, en boezemde
hem hemelschen troost in. Hij droeg vervolgens
zijne geringe kleederen met gelatenheid, en leed
met geduld de verachting van sommige zijner on-
verstandige medeleerlingen. Ook leerde hij van
goeder harte zich met zijn eenvoudig voedsel be-
helpen, was daarbij ijverig in het leeren, en gaf
zoodoende aan zijne ouders de beste hoop, van een-
maal een braaf en nuttig menseh in de maatschappij
te zullen worden. Dit troostte hen in het verlies,
dat zij in hunne goederen geleden hadden, endeed
hun de toekomst met meer blijde verwachting te
gemoet zien.
Op zekeren avond van eenen heerljjken lentedag,
dat ALViLA met zijne ouders eene wandeling deed ,
zeide de vader tot hem: »mijn waarde zoon! gij
»zijt onze eenige hoop en troost in onzen gevorder-
»den leeftijd. Wij zijn oud en zwak, en gaan gebukt
»onder de tegenspoeden, die wij hebben moeten
»verduren. Wij zullen denkelijk niet lang meer
»leven, en kunnen u bij onzen dood geene aard-
nsche goederen nalaten; maar zie, hoe de goede
»God de jonge vogeltjes voedt, en de boomen en
«planten met heerlijk groen versiert; die zelfdo
3