Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 32 —
Toen de kleine alvila sleehts negen jaren bereikt
had, ontstond er een oorlog, waardoor de inwoners
Teel hadden te lijden. Ook de ouders van alvila
kregen een ruim aandeel in de rampen en verwoes-
tingen, aan welke het land was blootgesteld: hun
huis werd verbrand, en hunne goederen door woeste
soldaten, geroofd, zoodat zij een groot deel hunner
bezittingen verloren, en slechts met moeite hun leven
konden redden. Zij vervielen wel is waar daardoor
niet dadelijk in armoede, maar behielden echter
naauwelijks zooveel als noodig was, om er bekrom-
pen van te kunnen leven.
De jonge alvila moest zich nu raet geringe
kleederen en met eenen soberen kost tevieden
stellen. Eenige zijner medeleerlingen, die hem in
den tijd van voorspoed geen goed hart hadden
toegedragen, doordien hij dikwijls om zijne leer-
zaamheid en zijn gehoorzaam gedrag boven hen
door den onderwijzer geprezen werd, verachtten en
beschimpten hem thans, als zjj hem in zijn schamel
kleed zagen loopen. Dit deed hem zeer leed, en hij
schreide daarover dikwijls in stiltej maar eens dat
hij zeer verdrietig was, herinnerde hij zich het ge-
zegde, hetwelk zijne ouders hem zoo menigmaal
herhaald hadden: »dat men geen vertrouwen moet
»stellen in fle goederen dezer aarde, maar alleen in