Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 30 —
wel te seggen, den vorigen dag van hunne teregtstel-
ling. Mevrouw kithisdale komt, leunende op twee
kameniers, met eenen sluijer voor haar gezigt, bij
haren echtgenoot, in de houding eener troostelooze vrouw.
Zoodra zij de gevangenis is binnen getreden, haalt zij
den lord, die van dezelfde grootte was als zij, over,
om van kleederen ie verwisselen, en de gevangenis te
verlaten in dezelfde houding, welke zij had hij het in-
komen. Zij voegde er bij, dat hare koeis hem naar
den oever van de Theems zoude brengen, alwaar hij
eene schuit zoude vinden, die gereed was, om hem
aan boord van een schip te brengen, dat zeilree lag,
om naar Frankrijk te vertrekken. De list werd in het
iccrk gesteld, en slaagde naar wensch. Nitdisdale ver-
liet alzoo ongehinderd de gevangenis, ging de wach-
ten voorhij, kwam goed en wel aan boord, en landde,
na eene voorspoedige reisj te Calais in Frankrijk aa«.
Toen hij voet aan land zette, riep hij in vervoering
uit: n God zij geloof d ! ik ben gered!" Deze vervoering
verklapte hem, daar hij door sommige zijner reisge-
zellen herkend werd; maar hij was niet meer in de
magt zijner vijanden.
Den volgenden morgen zond men eenen predikant
naar de gevangenis, om den veroordeelde ter dood te
bereiden, maar deze zag vreemd op eene vrouw in
plaats van eenen man te vinden. — Dit gerucht ver-
spreidde zich spoedig. De officier der gevangenis ging