Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 28 —
denken, daar hij zelfs tegen het paard opsprong,
en noch door dreigen, noch door zweepslagen tot rust
te brengen was. ■
De koopman wordt meer en meer ongerust, en
tracht echter de reis te Tolvoerenj maar de hond
verzet zich ten sterkste daar tegen, en gaat zelfs zoo
ver, dat hij het paard bijt, als wilde hij het dwingen
om terug te keeren. Nu twijfelt de koopman er niet
meer aan, of zijn hond is dol geworden j nog poogt
hij hem tot bedaren te brengen, daar hij zeer veel
van dit trouwe dier hield, maar de hond wil hem
niet verder laten reizen, zoodat de koopman einde-
lijk genoodzaakt wordt een kort besluit te nemen. Hij
grijpt zijn pistool, brandt op zijnen lieveling los, en
de hond tuimelt ter aarde, terwijl de koopman zijne
oogen van dit voor hem zoo treurig tooneel afwendt,
en in galop voortrijdt.
In eene zeer treurige stemming over het verlies
van zijnen hond, vervolgde de koopman zijnen
weg; maar, helaas! — daar ontdekte hij, dat zijn
valies met geld verloren is. — Hij begon te
beven toen hem in de gedachten kwam, dat dit
de oorzaak konde geweest zijn van het vreemde
gedrag zijns honds. — Hij keerde daarom haastig
terug, om zoo spoedig mogelijk te vernemen, water
van de zaak zij, en zijn geld nog terug te vinden.