Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 27
DE GETROUWE HOND.
De honden onderscheiden lich het meest van
andere dieren, door de gehechtheid, trouw en
toegenegenheid, welke zij steeds aan hunnen heer
en weldoener hetoonen. Het volgende voorval zal
dit op eene treffende wijze doen zien.
Een koopman reisde, vergezeld van zijnen ge-
trouwen hond, naar eene zekere stad, om eene
aanzienlijke som geld te halen. Nadat hij dit geld
ontvangen, en Lehoorlijk in zijn valies geborgen
had, zette hij zich weder te paard, om tot de zijnen
terug te keeren. Eenigen tijd op weg geweest
zijnde, had hij hel ongeluk het valies raet het geld,
achter van zijn paard, te verliezen, door het los-
gaan van eenen riem, met welken hij hetzelve h.jd
vastgemaakt. Zonder iets daarvan te bespeuren
reisde de koopman gestadig voort j maar zijn hond
bemerkte het, en liep toe, om het valies aan
zijnen meester terug te brengen, doch de vracht
was te zwaar, hij kon dezelve niet optillen. Daarop
liep de hond naar zijnen heer, begon tegen het
paard op te springen, en blafte onophoudelijk zoo
hard hij kon. De heer door dit vreemd gedrag van
den hond verschrikt, wist niet wat er van te